MENU
Aula_close Layer 1

Elever med fysisk funktionsnedsættelse

Elever med fysisk funktionsnedsættelse kan have:

  • et bevægehandicap som følge af cerebral parese, muskelsvind, rygmarvsbrok, syndromsygdomme, trafikulykke, virusinfektion eller lignende.

De kan have behov for:

  • hensyntagende og kompenserende specialundervisning grundet handicappets kompleksitet
  • alternativ kommunikation
  • hjælpemidler
  • behandling ved ergo- og/eller fysioterapeut
  • personlig støtte ved ADL 

Fælles for alle center elever kan de have behov for:

  • at færdes blandt andre – både med og uden fysisk funktionsnedsættelse så identitet og udvikling tilgodeses
  • et rummeligt miljø med et tværfagligt syn på barnets muligheder, samt fleksible integrationsformer i et inkluderende miljø