MENU
Aula_close Layer 1

Elever med høretab

Elever med høretab kan have:

 • et let, middel eller svært høretab der behandles med høreapparater, CochlearImplant (CI) eller Baha (Bone AnchoredHearing Aid)
 • ekspressive og impressive sprogvanskeligheder 

De kan have behov for:

 • undervisning der er tilrettelagt under særlig hensyntagen til behovet for at anvende høretekniske hjælpemidler samt visuelt støttet undervisning.
 • at undervisningslokalet er udstyret med høretekniske hjælpemidler og særlige lyd- og lysforhold
 • individuel og intensiv taleundervisning
 • at kunne anvende forskellige sprogkoder (talesprog, tegn)
 • kommunikationsformer der tager hensyn til et høretab/ behov for, at der anvendes tegnstøttet kommunikation evt. dansk med støttetegn
 • støtte til at begå sig i et hørende miljø
 • særlig støtte i det sociale samvær med andre
 • undervisning i tegnstøttet kommunikation eller tegnsprog
 • at kunne modtage hurtig ”teknisk assistance” i forhold til høreapparater, CI, Baha eller høretekniske hjælpemidler i hverdagen
 • træning af ergo- eller fysioterapeut