MENU
Aula_close Layer 1

Elever med talevanskeligheder

Elever med talevanskeligheder kan have:

 • et specifikt tale- sproghandicap
 • en sproglig dysfunktion fra sprogstart - eller pludselig opstået skade (ulykke/sygdom)
 • et atypisk udviklingsforløb, hvor den tidlige indsats inden skolestart ikke har givet resultat eller er afsluttet
 •  familiemæssige sproglige dispositioner
 • neurologisk dysfunktion

De kan have behov for:

 • alternativ kommunikation/kommunikationshjælpemidler
 • særligt sprogstimulerende undervisning i et længere forløb
 • sanseintegrationstræning af ergo- eller fysioterapeut grundet neurologiske dysfunktioner/skader
 • at kunne identificere sig med ligestillede 

Elever med opmærksomhedsforstyrrelser kan have:

 • en stillet diagnose indenfor autismespektrumforstyrrelser. Det kan være ADHD, ADD, atypisk autisme, infantil autisme, tourettes mm. 

De kan have behov for:

 • skærmet, rolige omgivelser
 • lille læringsmiljø
 • meget struktureret undervisning
 • særlig støtte i det sociale samvær med andre
 • visuel støtte evt. med pictogrammer og andre visuelle hjælpestrategier