MENU
Aula_close Layer 1

K-klasserne praktiske oplysninger

Klassedannelse
Når elevtallet for det kommende skoleår er kendt, vil der blive lavet et passende antal klasser. Eleverne kan/vil opleve, at der vil ske en oprykning til næste klasse. Der er ofte en stor aldersspredning i klasserne.

Transport/befordring
Eleverne følger Ringsted Kommunes regler på området. Dog kan der i særlige tilfælde laves aftale om særkørsel.

Folkeskolens prøver og IT-baserede test – og evt. fritagelser/fravigelser
Det tilstræbes, at eleverne deltager i folkeskolens prøver ved afslutningen af 9. (10.) skoleår. Dog kan der søges om fravigelse/fritagelse, hvis der er forhold, som taler for det.

K-SFO
På skolen er der i tilknytning til den almindelige SFO, oprettet en K-SFO. K-SFO’en deler lokale med SFO 1 (Labyrinten) og har ud over det et særskilt lokale.