MENU
Aula_close Layer 1

K-klassernes målgruppe

Kontakt
Eleverne har ofte en begrænset eller manglende evne for takt og tone, til at fortolke en situation og til at bedømme sin egen opførsel.

Kommunikation
Eleverne har ofte en begrænset eller manglende evne til at tolke kropssprog, mimik, tonefald og tryk på ordene i en sætning, til at høre eget tonefald, til at forstå ironi, sarkasme og spøg. Vi ser også ofte en overdreven opmærksomhed på detaljer frem for helhed.

Adfærd
Eleverne har ofte overdrevne særinteresser (vaskemaskiner, tog, computere, samlermanier, andet), motoriske vanskeligheder, et stort behov for rutiner og vaner, en afsky/rædsel for forandringer, en manglende evne til at forestille sig et hændelsesforløb (evnen til at forudse konsekvenserne af egne og andres handlinger), en manglende realitetssans, præcision og pertentlighed og de isolerer sig let (enspændertype).

Rammer og struktur
Alle elever i K-klasserne har et stort behov for en stabil hverdag, og de har behov for en tydelig, fast, forudsigelig og konsekvent pædagogik. Der undervises i almindelige skolefag. Derudover undervises der i faget social træning. Der er stor fokus på understøttende/fysiske aktiviteter. Eleverne deltager på lige fod med de andre elever i skolens hverdag – i det omfang, som de magter det. Pædagogikken bygger på struktur, overblik, forudsigelighed og ros.
Der er som oftest 6 – 8 elever i en klasse/gruppe.