Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Forældre-/klasseråd

Forældrerådets sammensætning

 • Klassens forældreråd sammensættes af klassens fremmødte forældre til sidste forældremøde i skoleåret. Forældreråd for 0.klasse sammensættes ved velkomstmøde før sommerferien.
 • Forældrerådet består typisk af 3-4 medlemmer.
 • En af forældrerådets medlemmer udpeges som forældrerepræsentant for forældrerådet.

Forældrerepræsentantens rolle i klassen.

 • Forældrerepræsentanten er klassens ansigt udadtil og repræsenterer klassen på møder med skolebestyrelse og skoleledelse, heriblandt dialogmøder og ved årsberetning.
 • Forældrerepræsentant er primær kontaktperson for klasselærer og klassens forældre.

Forældrerådet består af

 • Forældrerepræsentant
 • Suppleant
 • Kasserer
 • øvrigt medlem/medlemmer

Forældrerådets rolle

 • Skabe tryghed og samarbejde i klassen i samarbejde med klassens øvrige forældre
 • Holde et ubeskrevet antal møder i skoleåret med trivsel og samarbejde i fokus
 • Sammensætte forældregrupper til at arrangere sociale arrangementer i klassen.