MENU
Aula_close Layer 1

Forældresamarbejde - AsgårdCentret

Udgangspunktet for et godt forældresamarbejde er, at der gennem information skabes medansvar for elevens/klassens fortsatte udvikling, sammenhold og forældrenes involvering.

På AsgårdCentret er dialogen mellem hjem og skole vigtig, hvorfor jævnlig kommunikation, enten skriftligt eller mundtligt, er en naturlig del af forældresamarbejdet.

Samarbejde ser vi som mødet mellem to eller flere parter, der arbejder for samme interesse, hvorfor dialogen fra hjem til skole er lige så væsentlig, som dialogen fra skole til hjem.

  • Mange forældre har via dagbogen en daglig kontakt til skolen. Endvidere: ugebreve, statusrapporter, telefonsamtaler og beskeder via Aula
  • 2 årlige forældremøder
  • 2 årlige forældresamtaler med lærerne
  • 1 årlig forældresamtale med terapeuter og talepædagog (0. klasse dog 2 samtaler)
  • Forældre er altid velkomne til at deltage i barnets skoledag
  • 1-2 årlige klassearrangementer

Forældresamarbejde på AsgårdCentret bør bygge på gensidig åbenhed mellem skole, hjem og elev. Udgangspunktet bør være tillid og respekt -det er eleven, der er i centrum. Samarbejdet bør foregå i åben og ærlig kommunikation, hvor alle parter tager medansvar.