Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Udskolingen afdeling Benløse

Vi har tre klasser på hver årgang i udskolingen.

I 7. klasse modtager vi elever fra Kildeskolen og afdeling Asgård. Når elever starter i 7. klasse, bliver eleverne fra de tre matrikler samlet op i 3 nye klasser.

Eleverne i overbygningen er meget motiverede og arbejdsomme unge mennesker, hvor ambitionsniveauet er højt. Vi er gode til at tage hensyn til hinandens forskelligheder, både fagligt og socialt. Det gør ikke nogen forskel om man går i 7. eller 9. klasse, eleverne kommunikerer og arbejder på tværs af klasserne og trin.

Lærerne udnytter hinandens faglige kompetencer for at fremme udviklingen af livsduelige unge med vilje og evne til at skabe værdi for de fællesskaber, skolen tilbyder. Lærerne er med til sikre, at hver enkelt tages alvorligt, udfordres og støttes, så alle får lige muligheder. Alle unge bliver mødt med ambitioner. De skal inddrages som med-skabere af de fællesskaber, de indgår i. Deres nysgerrighed og lyst til at lære mere bliver stimuleret. De skal erfare, at det nytter at anstrenge sig. I undervisningen tages der hensyn til vores forskellighed, til gavn for skolens fællesskab.

De særligt talentfulde elever, har mulighed for at deltage på talentcamp link: http://www.talentcamp.dk/

De fysiske rammer giver plads til mange forskellige måder at lære på. Ambitionsniveauet er højt i fællesrummet.

Både elever, lærere og forældre er fælles om at skabe et læringsrum, som er ambitiøst og inspirerende for alle.

Kendetegn: Faglig, rar og rummelig.

Prøvebekendtgørelsen

Ungdommens Uddannelsesvejledning