Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Indskolingen afdeling Benløse

Vi har to klasser på hver årgang i indskolingen.

I indskolingen vægtes de professionelle og trygge rammer højt, så der skabes et miljø, hvor forskelligheder og rummelighed kan trives.

Der arbejdes ud fra at skabe en hverdag med ro og forudsigelighed, så eleverne får en tryg tid i indskolingen, hvor de får tid og overskud/mulighed til at lære og skabe gode sociale relationer.

Der er et tæt samarbejde mellem lærerne i indskolingen med respekt for hinandens faglighed og erfaring.

I indskolingen arbejder vi ud fra, at der er en rød tråd gennem året, hvor alle klasser får fælles oplevelser, så der skabes et rum og fællesskab eleverne imellem.

Der er faste ugentlige fællessamlinger, hvor klasserne skiftes til at komme med indslag.

Der er månedlige trivselsdage, hvor eleverne går sammen om fælles opgaver/ture/oplevelser.

Der er skabt -og skabes fortsat -gode traditioner i indskolingen, hvor fællesskabet også bliver tydeligt igennem året.

I indskolingen er der meget fokus på et godt undervisningsmiljø, hvor eleverne trives. Det tilstræbes at der skabes et aktivt læringsmiljø, hvor de forskellige undervisningsmetoder bliver taget i brug.

I indskolingen arbejdes der både mellem årgange, men også på tværs af årgangene gennem skoleåret. Både hvad angår skolens emneuger, men også ved læring der videregives eksempelsvis fra de større klasser til de mindre klasser.

Indskolingen har et tæt samarbejde med SFO, hvor klassepædagogerne deltager aktivt i undervisningen.

I indskolingen er forældre-elev-lærer samarbejdet en vigtig del af det enkelte barns trivsel og vægtes højt.