Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Centerklasserne er et helhedstilbud

Centerklasserne er et takstfinansieret tilbud, der har elever fra store dele af Sjælland. Undervisningstilbuddet er tilrettelagt den enkelte elev, således kan ergo- og fysioterapi og tale/høreundervisning indgå i tilbuddet. Det betyder, at eleverne sjældent skal have yderligere behandling i hverdagen.

Skoledagens længde

Skolen har etableret et særligt fritidstilbud ”Beskæftigelsen”, som benyttes af centereleverne i løbet af skoledagen i deres ”fritimer”.
Alle centerelever er på skolen 32 lektioner om ugen, uanset klassetrin. Dette for at kunne tilrettelægge fælles kørsel til og fra skolen og for at kunne tilbyde behandling og taleundervisning i løbet af skoledagen. Det betyder, at undervisningslektioner og ”fritidstimer” lægges i et skema, hvor nogle har fritidstimer om formiddagen, andre midt på dagen og andre igen sidst på skoledagen. Det pædagogiske tilbud er tilrettelagt på centerelevernes præmisser, i egne lokaler, med SFO-pædagoger, der har et tæt samarbejde med skolens øvrige medarbejdere. Elevens kontaktpædagog i SFO’en er endvidere med i undervisningen i elevens klasse flere lektioner ugentligt.

På afdeling Asgård er der et tæt samarbejde mellem det almenpædagogiske og specialpædagogiske undervisningstilbud, idet der arbejdes i professionelle årgangsteam (distrikts- og centerklasser arbejder sammen).

Eleverne kan endvidere tilbydes:

  • Specifikke ”undervisningsprogrammer/kurser” f.eks. Læseløft, Hukommelses- og opmærksomhedstræning (HOT), Tegnediktat, holdundervisning for elever der stammer
  • Tale- og kommunikationsundervisning
  • Tale-hørekonsulent bistand i forhold til høretekniske hjælpemidler
  • Tegnstøttet kommunikation eller undervisning heri
  • Ergo- og fysioterapi
  • Specielt tilrettelagt ind- og udslusningsforløb
  • Støtte og hjælp til almindelige daglige færdigheder og praktiske gøremål
  • Kognitiv og neuropædagogisk undersøgelse, vurdering og forslag til undervisningsplan for eleven (Psykolog og PAS-konsulent) og School-AMPS undersøgelse og vurdering (ergoterapeut)
  • Særlige IT-undervisningsprogrammer og kommunikationshjælpemidler
  • Kørsel til og fra skole (arrangeres i samarbejde med Ringsted Kommune eller hjemkommune)