Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Et takstfinansieret tilbud

AsgårdCentret - elevbeskrivelse

Kompleksiteten af elevens vanskeligheder samt en helhedsvurdering af elevens undervisningsbehov ligger til grund for optagelse i AsgårdCentret.

Centereleverne viser oftest tydelig spredning med hensyn til fysiske, kognitive, perceptuelle, praktiske færdigheder samt følelsesmæssige og sociale udfordringer. Eleverne kan yderligere have en bred vifte af læse/skrive- og/eller regnevanskeligheder (specifikke læringsvanskeligheder). Elevens vanskeligheder vil ofte forekomme sammen med andre symptomer, som opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder, hukommelsesvanskeligheder, sanse-integrationsvanskeligheder, motoriske forstyrrelser, følelsesmæssige forstyrrelser, adfærdsproblemer, snæver begrebs- og forestillingsverden, manglende selvværd/selvtillid og ringe udholdenhed såvel fysisk som psykisk. Nogle af disse symptomer er skabt af de sproglige vanskeligheder, andre skyldes neurologiske forhold. Vanskelighederne kan være kombineret med lettere eller svære syns- og hørevanskeligheder, syndromsygdomme og epilepsi.

Eleverne har næsten altid behov for en særlig struktur og forudsigelighed i hverdagen.

For at kunne tilbyde den enkelte elev det rette helhedstilbud har AsgårdCentret forskellige takster. Taksterne reguleres hvert år i januar. Når en elev indskrives i AsgårdCentret, udarbejdes en kontrakt, der bl.a. indeholder den takst, eleven indskrives under.