Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Kandidater til skolebestyrelsesvalg 2024

Følgende forældre har valgt at stille op stil skolebestyrelsesvalg 2024 på Byskovskolen,

Her kan du læse om, kandidaternes præsentation af holdninger og synspunkter vedrørende skolebestyrelsesarbejde.

Siden opdateres løbende.

Stephen FilsøStephen Bloch Filsø (genopstiller)
Smålodsvej 18 D, 4100 Ringsted
Tlf. 28354759
Mail: stephenfilsoe@gmail.com
 

 

Jeg er 55 år, buschauffør og gift med Tine, er far til August i 6.AA på afd. Asgård og Maja i 5.BB på afd. Benløse jeg genopstiller da jeg har nogle ting som jeg godt kunne tænke mig bliver en realitet på byskovskolen: 

Rygepolitik - Alle former for nikotin skal ikke høre hjemme på skolens område.

 
Madordning - Da god kost er en vigtig ting kunne jeg godt tænke mig en kantine hvor der kan serveres morgenmad samt frokost. 
 

Mobbepolitik - Jeg synes der skal være konsekvenser hvis mobning sker gentagende gange. 
 

Fravær i skoletiden - Eleverne skal være på skolens område fra de møder til de får fri. 
 

Bedre færdsel til og fra skole - indkørselsforholdende / parkering skal gøres bedre for biler og busser. 

Mit største ønske for fremtiden, er at vi ikke bliver ved med at reparere på de to afdelinger, så derfor ville det være en fordel at bygge en ny moderne skole MED en svømmehal til centerklasserne.
 

Nafi Anwar

Nafi Anwar
Bakken 7, 4100 Ringsted
Tlf. 28113407
Mail: nafi@rojoil.com 
Linkedin: https://dk.linkedin.com/in/nafi03   


Kære forældre
Jeg vil gerne stille op til bestyrelsen, da
Jeg vil arbejde for en skole hvor alle er trygge og stolte af at være en del af skolen. 

Kort om mig:
Mit navn er Nafi Anwar, jeg er snart 49 år gammel. 

Jeg er uddannet civilingeniør i kemi og arbejder som Senior projektmanager for Novonordisk. 

Jeg er far til Gelawej 5BB og Mitra 1BB. 
Jeg er med i forældrerådet for begge klasser. Ligeledes er jeg også forældre repræsentant for begge klasser. 

Jeg er ejer af virksomheden Dankur (www.dankur.com). 

Jeg er fodboldtræner for U12 for Ringsted pigefodbold. Har været træner i ca. 4 år. 
Jeg er med i bestyrelsen for Ringsted pigefodbold. 

Jeg er opvokset i Danmark og er i gået i skolen i DK. 

Med venlig hilsen
Nafi Anwar

Karin LangkildeKarin Langkilde
Sct. Knudsgade 9 B,1,-4, 4100 Ringsted
Tlf.nr. 30228828
helmslangkilde@gmail.com 
 

 

 

Jeg hedder Karin, er 41 år og arbejder som socialrådgiver. Jeg bor sammen med min mand Jacob og vores to børn, Sigrid og Toke. Sigrid går i 4. AC og Toke i 0. AA.

Vi flyttede til Ringsted for lidt over et år siden, fordi Sigrid fik en plads i centerdelen. Vi har været meget glade for mødet med skolen og begge børn trives i det store og hele. Sådan skulle det gerne blive ved med at være. Og sådan skulle det gerne være for alle de øvrige børn og forældre på skolen. 

Jeg ønsker at gøre mit til, at alle børn, uanset hvad de bringer med sig, føler sig godt tilpas med at gå i skole, at forældre med ro i maven kan sende deres børn afsted i skole og at lærere, pædagoger, terapeuter, sekretærer og alle de andre faggrupper går glade på arbejde.

Der kommer til at ske store forandringer i det nye skoleår og selvom jeg har mine bekymringer på både det almenes og centerdelens vegne, vælger jeg at tro på, at det bliver til det bedre. Det vil jeg i hvert fald have et stort fokus på i mit arbejde i bestyrelsen.

Thomas ThomsenThomas Normann Behrend Thomsen
Buegangen 24, 4100 Ringsted
Tlf. 71470818
thomse80@yahoo.com 
Aaron i 1.ac

Jeg stiller op til skolebestyrelsen, da jeg ønsker at arbejde hen imod at den nye strukturering bliver til det bedste for alle de involverede på skolen. I den forbindelse ser jeg en “Rød Tråd” gennem elevernes skolegang uanset om de går i distriktsklasse eller centerklassen. Den Røde Tråd vil give mulighed for udvikling af de sociale og kreative kompetencer hos eleverne samt en tryg overgang mellem afdelingerne. Derudover er mit primære fokus på inkludering i hverdagen, så alle elever føler sig set og hørt i hverdagen.

Stine MartinussenStine Juul Martinussen 
Asgårdsvej 118, Benløse, 4100 Ringsted
Tlf. 22269467  
stinexd@gmail.com 

 

Mit navn er Stine, jeg bor her i Benløse med min mand og vores to børn. Vilson der starter i spireforløb 1. maj og Lilli, der går i børnehave, i hvis børnehave jeg er aktivt bestyrelsesmedlem. 

Jeg stiller op som kandidat til skolebestyrelsen, da jeg brænder for at bidrage til et trygt og inkluderende miljø, hvor elever og deres forældre kan føle sig velkomne og sete. Jeg stræber efter en atmosfære, hvor mangfoldighed værdsættes, og hvor alle opfordres til at deltage aktivt og bidrage med deres perspektiver. Et miljø, hvor åbenhed, respekt og lydhørhed er grundlæggende værdier. 

I min optik er et tæt forældresamarbejde afgørende, og det er en vigtig opgave for skolebestyrelsen at lytte til og anerkende både elever og forældre. Jeg ønsker at fremme dette samarbejde og forbedre kommunikationen mellem skolen og forældrene, så vi sammen kan støtte elevernes læring og trivsel. Derudover vil jeg gerne støtte op om samarbejdet mellem forældre, da et sundt fællesskab blandt os som forældre er afgørende for vores børns trivsel og udvikling. Det er vigtigt for mig at vise, at vi som rollemodeller kan anerkende og respektere hinanden, uanset vores forskelligheder. 

Brian SchmidtBrian Schmidt
Præstevej 16, Benløse, 4100 Ringsted
Tlf. 42120667
bsfaxe@hotmail.com 
 

 

Om mig: Brian Schmidt 44 år. Gift med Camilla. Sammen har vi Nemo i 1. klasse på Bifrostskolen og Alba der starter spireforløb på Byskovskolen i maj. Vi bor i Benløse og har et stort hjerte for nærmiljøet, hvorfor jeg for nuværende også sidder i bestyrelsen på Bifrostskolen. 

Mine kerneværdier, som jeg bringer med mig i bestyrelsen, såfremt jeg vælges ind, er:

*Mobbestrategi - digital mobning er en stigende (forholdsvis) ureguleret udfordring i specielt de større klasser. Generelt er skolernes mobbepolitik rettet meget mod den fysiske mobning, der foregår på skolerne (og til dels udenfor skolerne). Jeg mener, at der skal sættes ekstra ind med en mere målrettet strategi for digital mobning allerede i de mindste klasser, hvor børnene endnu kun har meget sparsomt kendskab til sociale medier. Med den rette indsats, så vil problemer med mobning mindskes over de kommende årrækker. 

*Trygge kendte rammer - der er fordele ved sammenlægningen af klasserne på tværs af Asgård og Benløseafd. I de små klasser. 
Og opmærksomhedspunkter. Noget af det, jeg som småbørnsforældre til barn i indskolingen vil give min stemme til kende omkring er, at der tænkes strategisk i at de voksne, der er på børnene på tværs af klasserne, fastholdes så der skabes et trygt læringsrum for de nye små. Arealet er massivt stort for børn, der kommer fra en lille børnehave, og der skal tænkes ind, hvordan omvæltningen ikke bliver for massiv (det ved jeg, at både SFO, skole og børnehaver arbejder på at mindske).

*Økonomi - Mit bestyrelsesarbejde på Bifrostskolen har givet fornuftig indsigt i de muligheder/ begrænsninger der er i en skoles økonomi. Med mig i bestyrelsen vil vi altid have en fortaler for, at økonomien styres stramt, så skolens økonomi er sund - og vi derved undgår utidige ekstraordinære besparelser pga overforbrug.

Daniela Karina JensenDaniela Karina Jensen
Ejlstrupvej 116, Slangerup, 4100 Ringsted 
Tlf. 23208128
daniela_ktp@skovbryn.com 

 


Jeg hedder Daniela, er 35 år og er gift med Mikkel. Jeg er mor til Nora, som går i 0BA og Mathilde, som går i børnehave. 

Til daglig arbejder jeg som lærer, hvor jeg underviser i idræt, matematik, biologi og Fysik/Kemi. Jeg går pt. til gymnastik i RIF og til Agility med vores hund Gaia. Derudover træner jeg et begynderhold i RAF. 

Jeg ønsker en skole med høj trivsel for både børn, de unge og personalet. Hvis personalet trives, vil det også smitte af på vores børns trivsel og lyst til at gå i skole. Derudover går jeg ind for den gode tone og gode rolle modeller. 

Der skal være tid til brobygning mellem de to afdelinger, men også mellem klasserne, da det kan være med til at skabe et større fællesskab. 

Der skal være plads til at udskolingseleverne kan få lov at være kreative og være aktive i den tid de er i skole. De mindre klasser skal have en varieret undervisning med plads til leg og bevægelse. 

Forældresamarbejdet skal styrkes og der skal være tid til klassearrangementer for at styrke sammenholdet i og om klasserne.