MENU
Aula_close Layer 1

Kontrakter og takster

Kontrakter og takster

Elevernes særlige behov udløser forskellige takster

På skolen lægger vi stor vægt på at kunne tilbyde eleven et tilbud, der tilgodeser den enkeltes udvikling. Derfor udarbejder vi kontrakter med kommunen, der indeholder det tilbud eleven skal have. Dette sikrer at eleven får det tilbud han/hun har behov for.

Ringsted Kommune tilretter taksterne hvert år pr. 1. januar.

Betalingskategori

Takster pr. måned i 2020
(eks. transport)

Takster pr. måned i 2021
(eks. transport)
A+B 25.398 kr. 28.075 kr.
C 28.409 kr. 31.390 kr.
D 32.972 kr. 36.409 kr.
E 35.101 kr. 38.781 kr.
F 50.857 kr. 56.180 kr.
Center-SFO morgen 3.468 kr. 2.707 kr.
Center-SFO eftermiddag 4.867 kr. 3.802 kr.

 

Opsigelse af kontrakt:
Opsigelsesvarsel: løbende måned + 1 måned. Hvis eleven udmeldes efter 1/5, vil sidste betaling være pr. 31/7.