Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Visitering og samarbejde med kommunerne

Revisitation af elever i AsgårdCentret

I oktober/november måned fremsendes indbydelse med datoer for revisiteringsmøder til vores samarbejdspartnere.
AsgårdCentret fremsender en årlig udviklingsplan, samt rådgivning om elevens fortsatte skoletilbud i begyndelsen af året.

I februar afholdes revisitationsmøder med elevens hjemkommune med repræsentation fra eksempelvis PPR og/eller skoleleder på elevens lokale folkeskole, afhængig af, hvordan den enkelte kommune har organiseret deres visitationsprocedurer. Se tidsplan for revisitation her.

Udskolingsmøder

Der afholdes planlæggende udskolingsmøder for eleverne i (8). 9.-10. klasse i slutningen af september/begyndelsen af oktober. UU-vejleder deltager i en del af disse møder.

Netværksmøder

Efter behov afholdes netværksmøder for alle fagpersoner omkring eleven og hjemmet.

Visitering af nye elever

AsgårdCentret er ”selvvisiterende”. Det betyder, at kommunen fremsender indstillingspapirerne direkte til AsgårdCentret v/afdelingslederen.
Skolen har et visitationsudvalg bestående af afdelingslederen, skolepsykologen og ledende fysio- og ergoterapeut.
I forbindelse med optagelse af elever mødes visitationsudvalget med det kommunale PPR-kontor eller skolelederen fra elevens distriktsskole samt pædagog/lærer, der kender barnet.

Indstilling til AsgårdCentret skal helst ske inden 1. marts.